Kategorie - Nauka jazdy - jesteśmy najlepsi - kursy prawa jazdy kategoria B, A, A1, A2

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kategorie

Organizujemy kursy kategorii A:
podstawowy kategorii A, A1,A2
ekspresowy kategorii A, A1, A2
Kurs rozszerzony I stopnia
Kurs rozszerzony II stopnia
Kurs Enduro podstawowy
Kurs Enduro zaawansowany – wyjazdy weekendowe i zagraniczne (Maroko)
dla obcokrajowców.
Kategoria B:
Prawo jazdy kategorii B uprawnia do prowadzenia:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nieprzekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
Kurs podstawowy Kategorii B obejmuje:
- Zajęcia teoretyczne - 30 x 45min.
- Zajęcia praktyczne - 30 x 60min.
- Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny gratis
- Materiały szkoleniowe gratis
- Możliwość wykupienia placyku WORD
- Pierwsza pomoc przedmedycza
Ceny już od 1350 zł
Kurs praktyczny Kategorii B obejmuje:
- Zajęcia praktyczne - 30x60 min
- Egzamin wewnętrzny praktyczny gratis
- Mośliwość wykupienia placyku WORD
- Pierwsza pomoc przedmedyczna
Ceny już od 1200 zł
Szkolenie możesz rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat (wiek - 17 lat i 9 miesięcy za zgodą rodziców - kurs, 18 lat - egzamin państwowy).
Wykłady odbywają się we własnej sali wykładowej. Dla wymagających oferujemy również kursy weekendowe oraz kursy indywidualne. Szkolimy również obcokrajowców w języku angielskim.
Jazdy szkoleniowe odbywają się po zakończeniu szkolenia teoretycznego w terminach dogodnych dla klienta.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego