Strefa kursanta - Nauka jazdy - jesteśmy najlepsi - kursy prawa jazdy kategoria B, A, A1, A2

Idź do spisu treści

Menu główne:

Strefa kursanta

Jak zapisać się na kurs?
W celu zakwalifikowania się na kurs należy wcześniej w starostwie właściwym dla swojego miejsca zameldowania uzyskać profil kandydata kierowcy (PKK) - to wymóg nowych przepisów jakie weszły w życie 19 stycznia 2013 roku.
Jak uzyskać PKK (Profil Kandydata) ?
1 Krok ...
Musisz uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania jednośladem. Takie orzeczenie może wystawić tylko lekarz uprawniony do badań kierowców przez wojewodę. Musisz poszukać takiego lekarza, najczęściej odnajdziesz ich w pracowniach badań kierowców. Badanie takie kosztuje około 200 zł (tak stanowią przepisy)
2 Krok ...
Następnie musisz zrobić wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca Ciebie bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem.
3 Krok ...
Teraz musisz udać się do właściwego ze względu na miejsce zameldowania starostwa (urzędu) do referatu praw jazdy i przedstawić następujący komplet wymaganych dokumentów :
dowód tożsamości,
jedną fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm (jak wyżej);
orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. A1)
(druk do pobrania u Nas w szkole)
kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada już prawo jazdy),
wypełniony WNIOSEK
(druk do pobrania w urzędzie)
Po złożeniu powyższych dokumentów u urzędnika - otrzymasz 20 cyfrowy numer PKK !
Teraz już tylko wystarczy, że przyjdziesz do biura szkoły i zostaniesz wpisany na listę uczestników.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego